เทศบาลตำบลสูงเนิน 

ข่าวประชาสัมพันธ์

เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐

สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดที่เว็บไซต์ข้างล่าง ในเมนู ลิงก์ภายใน หัวข้อย่อ "ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สถ."สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดที่เว็บไซต์ข้างล่าง ในเมนู ลิงก์ภายใน หัวข้อย่อ "ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สถ."

http://www.dla.go.th/?fbclid=IwAR3vpO_BHI7XpdmW1wMGEyrHeNytejG7JBuc7esKt9pnEkQhZGIDp7tyrlghttp://www.dla.go.th/?fbclid=IwAR3vpO_BHI7XpdmW1wMGEyrHeNytejG7JBuc7esKt9pnEkQhZGIDp7tyrlg


เมื่อ 14 มี.ค. 62 อ่าน 93