เทศบาลตำบลสูงเนิน 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์รับแจ้งข่าวสารการทุจริต

ศูนย์รับแจ้งข่าวสารการทุจริต

-ยื่นด้วยตนเองบริเวณชั้นล่าง (ศูนย์รับแจ้งข่าวสารการทุจริต)

-โทรศัพท์หมายเลข  044-419795 ต่อ 11 (ศูนย์รับแจ้งข่าวสารการทุจริต)

-ทางไปรษณีย์  ส่ง นายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน  หรือศูนย์รับแจ้งข่าวสาร     การทุจริต  สำนักงานเทศบาลตำบลสูงเนิน  ตำบลสูงเนิน อำเภอสูงเนิน     จังหวัดนครราชสีมา  30170

-ตู้รับฟังความคิดเห็น  บริเวณชั้นล่าง  สำนักงานเทศบาลตำบลสูงเนิน

-เว็บไซต์เทศบาลตำบลสูงเนิน 

http://www.sungnoen.go.th ตลอด 24 ชมเอกสารที่เกี่ยวข้อง  


เมื่อ 28 พ.ค. 61 อ่าน 183