เทศบาลตำบลสูงเนิน 

แหล่งท่องเที่ยว

ปราสาทหินโบราณ (ปรางค์กู่)

ปราสาทโนนกู่

ศิลปะ : แบบขอมเกาะแกร์


อ่าน 180