เทศบาลตำบลสูงเนิน 

แหล่งท่องเที่ยว

ปราสาทหินโบราณ (ปรางค์แขก)

ปราสาทเมืองแขก

ศิลปะ : แบบเกาะแกร์


อ่าน 212