เทศบาลตำบลสูงเนิน 

แหล่งท่องเที่ยว

พระพุทธไสยาสน์ศิลา(พระนอน) วัดธรรมจักรเสมาราม

พระพุทธไสยาสน์ศิลา

ศิลปะ : แบบทวราวดี


อ่าน 203