เทศบาลตำบลสูงเนิน 

ประกาศสอบราคาจัดซื้อ-จัดจ้าง

จ้างทำถนน

ถนนหินคลุก จากบ้านนั้น ไปถึงบ้านนี้ ระยะทาง 10 กิโลเอกสารที่เกี่ยวข้อง  

ประกาศจัดซื้อ
  
ราคากลาง

เมื่อ 8 ธ.ค. 60 อ่าน 226