เทศบาลตำบลสูงเนิน 

ประกาศสอบราคาจัดซื้อ-จัดจ้าง
  | 1 | 2 | 3   ต่อไป 
ประกาศราคากลางค่าซ่อมแซมรถดูดสิ่งปฏิกูล


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

เมื่อ 4 ก.ค. 61 อ่าน 13

ประกาศราคากลางปรับปรุงที่ทำการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตฯ


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

เมื่อ 18 มิ.ย. 61 อ่าน 27

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 3 โครงการ


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

เมื่อ 12 มิ.ย. 61 อ่าน 25
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคสล.สายทางรถไฟเล็ก


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

เมื่อ 21 พ.ค. 61 อ่าน 36

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

เมื่อ 21 พ.ค. 61 อ่าน 35

ประกาศราคากลางจ้างเหมารถทัวร์ปรับอากาศ


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

เมื่อ 18 พ.ค. 61 อ่าน 25

ประกาศก่อสร้างถนนซอยข้างศูนย์วัฒนธรรมฯ


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

เมื่อ 15 พ.ค. 61 อ่าน 19