เทศบาลตำบลสูงเนิน 
ติดต่อ-สอบถาม เทศบาลตำบลสูงเนิน

เทศบาลตำบลสูงเนิน
111 หมู่ 1 ถ.มิตรสัมพันธ์ ต.สูงเนิน อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30170
โทรศัพท์ 0-4441-9795 , 0-4441-9797 โทรสาร 0-4441-9006 , 0-4441-9930
E-mail : info@sungnoen.go.th


หมายเลขภายใน
สำนักปลัดเทศบาล ต่อ 11
ห้องปลัดเทศบาล ต่อ 12
งานจัดเก็บรายได้ ต่อ 14
กองสวัสดิการสังคม ต่อ 15
หน้าห้องนายกเทศมนตรี ต่อ 16
กองคลัง ต่อ 17
กองการศึกษา ต่อ 18
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ต่อ 20
กองช่าง ต่อ 22
กองวิชาการและแผนงาน ต่อ 24

สายตรง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 0-4441-9007
กองสวัสดิการสังคม 0-4441-9185
กองวิชาการและแผนงาน 0-4441-9930


          เพียงคุณกรอกรายละเอียด คำถาม ปัญหา ข้อเสนอแนะข้างล่างนี้ เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับอย่างเร็วที่สุด

เชิญกรอกข้อมูลเลยครับ...